ตะลึง!! “พบ แวมไพร์ ตัวจริง”ชายคนนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะดื่มเลือดของแฟนตัวเอนานกว่า 13 ปี มาดูสภาพแฟนขอเธอน่ากลัวมาก!!

856

ผีดิบเขี้ยวยาวที่ค่อยไล่ดูดเลือดตนอื่นหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อ แวมไพร์ซึ่งจะเห็นกันได้ในหนัง แต่เรื่องที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จริง ๆ

ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ แต่เขาใช้ชีวิตราวกับตัวเองเป็นผีดิบจริง ๆ

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** HOUSTON, TEXAS - MAY 24: Michael Vachmiel photographed at a fellow vampire's home in Houston, TX, on May 24, 2015. FLORIST Blut Katzchen hides a dark secret - she allows herself to be feasted on by real-life VAMPIRES. The 28-year-old is a 'black swan,? someone who allows self proclaimed vampires to drink blood direct from her body. For more than 10 years she has travelled across the US to satisfy the bloodlust of men and women within this little known subculture. Her latest admirer is 43-year-old Michael Vachmiel from Houston, Texas, who claims her blood gives him the energy he needs to survive. The two get together a few times a year to perform the ritual. PHOTOGRAPH BY Jason Janik / Barcroft USA UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** HOUSTON, TEXAS - MAY 24: Michael Vachmiel prepares to extract blood from Blut Katzchen at a fellow vampire's home in Houston, TX, on May 24, 2015. FLORIST Blut Katzchen hides a dark secret - she allows herself to be feasted on by real-life VAMPIRES. The 28-year-old is a 'black swan,? someone who allows self proclaimed vampires to drink blood direct from her body. For more than 10 years she has travelled across the US to satisfy the bloodlust of men and women within this little known subculture. Her latest admirer is 43-year-old Michael Vachmiel from Houston, Texas, who claims her blood gives him the energy he needs to survive. The two get together a few times a year to perform the ritual. PHOTOGRAPH BY Jason Janik / Barcroft USA UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** HOUSTON, TEXAS - UNDATED: COLLECT PHOTO shows Michael Vachmiel and Blut Katzchen, in Houston, Texas. FLORIST Blut Katzchen hides a dark secret - she allows herself to be feasted on by real-life VAMPIRES. The 28-year-old is a 'black swan,? someone who allows self proclaimed vampires to drink blood direct from her body. For more than 10 years she has travelled across the US to satisfy the bloodlust of men and women within this little known subculture. Her latest admirer is 43-year-old Michael Vachmiel from Houston, Texas, who claims her blood gives him the energy he needs to survive. The two get together a few times a year to perform the ritual. PHOTOGRAPH BY Barcroft USA UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com

4

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** HOUSTON, TEXAS - MAY 24: Michael Vachmiel extracts blood from Blut Katzchen at a fellow vampire's home in Houston, TX, on May 24, 2015. FLORIST Blut Katzchen hides a dark secret - she allows herself to be feasted on by real-life VAMPIRES. The 28-year-old is a 'black swan,? someone who allows self proclaimed vampires to drink blood direct from her body. For more than 10 years she has travelled across the US to satisfy the bloodlust of men and women within this little known subculture. Her latest admirer is 43-year-old Michael Vachmiel from Houston, Texas, who claims her blood gives him the energy he needs to survive. The two get together a few times a year to perform the ritual. PHOTOGRAPH BY Jason Janik / Barcroft USA UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** HOUSTON, TEXAS - MAY 24: Michael Vachmiel and Blut Katzchen photographed at a fellow vampire's home in Houston, TX, on May 24, 2015. FLORIST Blut Katzchen hides a dark secret - she allows herself to be feasted on by real-life VAMPIRES. The 28-year-old is a 'black swan,? someone who allows self proclaimed vampires to drink blood direct from her body. For more than 10 years she has travelled across the US to satisfy the bloodlust of men and women within this little known subculture. Her latest admirer is 43-year-old Michael Vachmiel from Houston, Texas, who claims her blood gives him the energy he needs to survive. The two get together a few times a year to perform the ritual. PHOTOGRAPH BY Jason Janik / Barcroft USA UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** HOUSTON, TEXAS - MAY 24: Michael Vachmiel and Blut Katzchen photographed at a fellow vampire's home in Houston, TX, on May 24, 2015. FLORIST Blut Katzchen hides a dark secret - she allows herself to be feasted on by real-life VAMPIRES. The 28-year-old is a 'black swan,? someone who allows self proclaimed vampires to drink blood direct from her body. For more than 10 years she has travelled across the US to satisfy the bloodlust of men and women within this little known subculture. Her latest admirer is 43-year-old Michael Vachmiel from Houston, Texas, who claims her blood gives him the energy he needs to survive. The two get together a few times a year to perform the ritual. PHOTOGRAPH BY Jason Janik / Barcroft USA UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com

                       ขอขอบคุณข้อมูลจาก : thesun
แบ่งปัน