16 ผู้คนที่มีสภาวะทางสายตาแตกต่างกัน เขาจะมองไม่เหมือนกัน

5439

สำหรับสายตาคนปกติมักจะมองภาพนั้นธรรดาไม่มีอะไรมาก แต่เมื่อเทียบกับคนที่สภาวะทางสายตาของคนที่ไม่ปกติแล้ว คุณจะรู้เลยว่ามันน่าเวียนหัวขนาดไหน

1. ผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี2. คนตาเหล่

3. คนสายตาสั้น

4. คนสายตายาว

5. คนที่ตาเกือบบอด

6. ตามัวขั้นสุดท้าย

7. ตาบอดสนิท

 

8. ตาบอดสี

 

9. เด็กแรกเกิด

10. เด็กอายุ 1 เดือน

 

11. เด็กอายุ 6 เดือน

12. คนเมา

13. หลังพี้กัญชา

14. LSD

15. โคเคน

16. เฮโรอีน

ที่มา : brightside

 

แบ่งปัน