น้ำตาไหล!! ภาพแม่เฒ่าพนมมือท่วมหัว เมื่อเห็นดวงจันทร์คล้ายพระพักตร์

1771

น้ำตานอง ภาพแม่เฒ่าพนมมือท่วมหัว เมื่อเห็นดวงจันทร์คล้ายพระพักตร์0 00

ที่มา : Jessica Difford

ที่มา : khaosod

แบ่งปัน