โคตรหลอน!!“บ้านกินคน” ที่ตายโหงกันยกบ้าน “หมอปลา” ผลักประตูเข้าไปถึงกับผงะ เพราะมีสิ่งนี้อาศัยอยู่

6738

เป็นเรื่องราวของบ้านร้างแห่งหนึ่ง ที่เกิดเหตุผู้คนในบ้านล้มตายกันยกครัวเรือน โดยที่เมื่อหมอปลาได้ไปถึง ก็ชี้บอกเหตุผลที่เกิดเรื่องสยองนี้ขึ้น เพราะมีเถ้ากระดูกตั้งอยู่รวมกัน และมีการกราบไหว้จอมปลวกเหล่าวิญญาณสัมพเวสีที่เราไม่ควรกราบไหว้ควรจะทำลายทิ้งScreenshot-6332แบ่งปัน