เอาแล้วไง!! พนังงานทะลึ่งมาติดป้ายแบบนี้แต่บริษัทซีพีออล์จนต้องทำแบบนี้…

159800

ล่าสุด บมจ.ซีพี ออลล์ ชี้แจงว่า “ทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ข้อความและแผ่นป้ายดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อความมาตรฐานที่บริษัทจัดทำขึ้น แต่เป็นข้อความที่พนักงานร้านสาขาได้จัดทำขึ้นเองโดยพลการ เจตนาเพื่อเรียกร้องความสนใจเชิญชวนให้ลูกค้าหันมารับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น แต่ด้วยความที่เป็นพนักงานใหม่ ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่เข้าใจในความหมายของภาษาดีพอ จึงใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหลังจากทราบเรื่อง บริษัทได้สั่งให้นำป้ายดังกล่าวออกทันที และได้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานผู้นั้นไม่ให้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป รวมถึงกำชับให้ผู้จัดการร้านเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น”

ที่มา : ทุบโต๊ะข่าว

แบ่งปัน