ระวังดีๆ!!!16 คำด่าต้องห้าม ด่าปุ๊ป ถูกโยนเข้าคุกปั๊บ! พรบ คอมพิวเตอร์เอาจริง มาดูกัน..

2904

16 คำต้องห้ามตามกฎหมายไทย ถ้าเอาไปด่าคนอื่นต่อหน้าอาจติดคุกได้!  ตามกฏหมาย ป.อาญามาตรา 393 ได้กล่าวว่า ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2-104 3-90 4-78 5-68 6-43 7-32 8-23 9-22 10-15 11-13 12-7 13-7 14-7 15-5 16-4 17-4

แบ่งปัน