รู้ยัง?? ประเทศไทย มี “หมุดโลก” ซึ่งมีเพียง 3 แท่งบนโลก เพราะมีใว้ทำแบบนี้??(ชมคลิป)

1995

รู้รึยัง!?? ประเทศไทย มี “หมุดโลก” ซึ่งมีเพียง 3 แท่งบนโลก ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Google Mep!! (มีคลิป)คลิปปี พ.ศ.2518 ทางองค์การแผนที่ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ได้ทำการปรับแก้และย้ายศูนย์กำเนิดของพื้นหลักฐานจากเขากะเลียนเปอร์ ประเทศอินเดีย มาเป็นที่เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี การปรับแก้ครั้งนี้ใช้เทคนิคการรังวัดจากดาวเทียมดอปเปลอร์จำนวน 9 สถานี  ซึ่งตำแหน่งสัมพัทธ์ที่ได้จากการรังวัดดาวเทียมดอปเปลอร์ มีความถูกต้องสูงกว่าที่ได้จากงานโครงข่ายสามเหลี่ยม เป็นจุดควบคุมโครงข่ายสามเหลี่ยมซึ่งประกอบด้วย จำนวนหมุดสามเหลี่ยมทั้งสิ้น 426 สถานี เรียกผลลัพธ์จากการปรับแก้โครงข่ายสามเหลี่ยมในครั้งนี้ว่า พื้นหลักฐาน Indian1975 มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

2016_08_01_13_16_10

จุดศูนย์กำเนิดพื้นหลักฐาน เขาสะแกกรัง(หมุดสามเหลี่ยมหมายเลข91)

ละติจูด 15 o 22’ 56”.0487 เหนือ

ลองจิจูด 100 o 00’ 59”.1906 ตะวันออก

ความสูงเหนือพื้นยีออย -22.46 เมตร

รูปทรงรี เอเวอร์เรสท์ 1830  เมตร สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยการสกัด เป็นวงกลมลงบนหิน เป็นหมุดแผนที่ ซึ่งเป็น 1ใน3 ของหลักหมุดของโลกในทวีปเอเซีย จุดที่ 1 จากจุดศูนย์กำเนิด หลักหมุดที่ ๙๐ อยู่ที่เขากาเรียนเปอร์ ประเทศอินเดีย จุดที่ 2 หลักหมุดที่ ๙๑ อยู่ที่เขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จุดที่ 3 หลักหมุดที่ ๙๒ อยู่ที่ประเทศเวียตนาม ใช้สำหรับคำนวณ และแบ่งแนวเขต เพื่อลงพิกัดแผนที่โลก

ประเภท : ทันเหตุการณ์
ที่มา : YouLike (คลิปเด็ด)

แบ่งปัน